घडामोडी   
जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे !!
       जिल्हा परिषदे विषयी        
       प्रशासन                            
       मान्यवर                          
       पदाधिकारी व सदस्य        
       सूची                                
       सार्वजनिक सुट्ट्या              
       र्अंदाज पत्रक                    
       ई-निविदा                         
       नाविन्यपुर्ण उपक्रम            
       सिंधू समाधान योजना        
       शासन निर्णय                    
       विभाग व योजना                    
   बातम्या / चालु घडामोडी
* स्वाईन फ्लू न होण्यासाठी घ्यावयाची काळजी काय करावे ?

* आपले नाक व तोंड रुमालाने झाकावे, शिंक आल्यास तोंड व नाक झाकून घ्यावे. वापर झाल्यावर टिश्यू फेकून दयावा.
*आजारी व्यक्तींशी जवळीक टाळावी.
* गर्दीच्या ठिकाणी मास्कचा वापर करावा.
* आपण आजारी असाल तर घरीच रहावे जर शक्य असेल तर आपल्या शाळा व्यवसाय यांपासून दूर रहावे.
* घरातील हवा मोकळी राहील याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी खिडक्या उघडया ठेवाव्यात.
* आरोग्यदायी सवयींचे कटाक्षाने पालन करावे.
              
    © हे जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग (zpsindhudurg.maharashtra.gov.in) अधिकृत संकेतस्थळ आहे.   सर्व अधिकार राखीव. Web Counter
 
 
Develop & Design By : Ms.Yashashri Mayekar, C.
ZP Sindhudurg Co-ordinator: Mr.Suyog Dixit, Mr. Mahesh Chavan