महत्वाची संकेत स्थळे            बदल्या / नविन भरती / सुचना         महत्वाची माहिती   

 • समाजकल्याण सुधारीत दरपत्रक मागणी
 • समाजकल्याण-दरपत्रकाबाबत शुदधीपत्रक

 • समुपदेशन Staff Nurse+ANM

 • DWSM-दरपत्रक सुचना-स्टेशनरी

 • शा.पो.आ.-Data Operator अंतिम निवड/प्रतिक्षा यादी.

 • शा.पो.आ.कं. Data Operator परिक्षा पुढे ढकलले बाबत

 • शा.पो.आ.कं. Data Operator पात्र/अपात्र यादी

 • समाजकल्याण-ग्रंथालय दपत्रक मागणी

 • NHM-वैद्यकिय अधिकारी निवड व प्रतिक्षा यादी

 • NHM-निवड आणि प्रतिक्षा यादी

 • NHM-मुलाखत दि.17 फेब्रु.2017

 • शा.पो.आ.डाटा एन्ट्री ऑपरेटर- शुध्दीपत्रक

 • निवड व प्रतिक्षा यादी-आरोग्यसेविका

 • प्राथमिक विभाग-क्रिडास्पर्धा गणवेश दरपत्रक मागणी

 • रा.आ.अ.अतंर्गत निवड व प्रतिक्षा यादी

 • वाहन लिलाव-बांधकाम विभाग

 • शा.पो.आ.(शिक्षण) पदभरती 2018

 • म.बा.क.विभाग-दरपत्रक सुचना-अभ्यास दौरा

 • NRHM-पात्र उमेदवारांची कौशल्य चाचणी व मुलाखत

 • आरोग्य सहा.व अधिपरिचारीका(फेर)अंतीम पात्र यादी

 • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान भरती-अंतिम पात्र यादी-1

 • पिंगुळी अंतीम मतदार यादी गट नं 31

 • स्कुबा डायव्हर्स नेमणुक-पात्र-अपात्र यादी

 • पर्यटनातुन स्वयंरोजगार योजना...

 • सिगारेट व इतर तंबाखुजन्‍य उत्‍पादने (COPTA)2003

 • सिंधुदुर्ग जिल्हयातील रक्तदात्यांची माहिती

 • विषय समिती सदस्य-जि.प. सिंधुदुर्ग

 • ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग

 • पशुसंवर्ध विभाग- योजना

 •        
  सिंधुदुर्ग हा सागरतटीय जिल्हा आहे. पर्यटन, मासेमारी, आंबा, काजू, फणस हे येथील प्रमुख व्यवसाय आहेत. सिंधुदुर्ग हा महाराष्ट्रातील सगळ्यात जास्त (३७) किल्ले असणारा तसेच सर्व प्रकारचे म्हणजे जलदुर्ग, गिरिदुर्ग व भुईकोट किल्ले असणारा एकमेव जिल्हा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना १९८१ साली झाली. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आधी रत्नागिरी जिल्ह्याचा भाग होता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच नाव सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरून ठेवण्यात आलं. १९९९ साली सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला १२१ कि. मी. चा समुद्र किनारा लाभला आहे. प्रमुख मासेमारी बंदरे (८) - विजयदुर्ग, देवगड, आचार, मालवण, सर्जेकोट, कोचरा, वेंगुर्ला आणि शिरोडा. मच्छिमार लोकसंख्या - २५३६५ उत्पादन - १९२७३ मे. ट. मच्छिमार सहकारी संस्था - ३४ (एकूण सभासद १४२१६)