महत्वाची संकेत स्थळे            बदल्या / नविन भरती / सुचना         महत्वाची माहिती   

 • MSRLM-प्रभाग समन्वयक लेखी परिक्षा निकाल

 • MSRLM-प्रशासन व लेखा सहा. व लिपिक परीक्षेबाबत.

 • कार्या.साहित्य निर्लेखन-प.स.वैभवाडी

 • DWSM-टोनर रिफीलींग दरपत्रक सुचना

 • MSRLM-प्रशासन व लेखा सहा. व लिपिक परीक्षेबाबत.

 • MSRLM प्रशासन सहाय्यक व लेखापाल पदाचा निकाल

 • MSRLM-डाटा एन्ट्री ऑप.+शिपाई-उत्तरतालिका

 • MSRLM 30.05.207 रोजीची परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत.

 • प्रभाग समन्वयक सुधारीत उत्तरतालिका-MSRLM

 • प्रशासन सहाय्यक सुधारीत उत्तरतालिका-MSRLM

 • लेखापाल सुधारीत उत्तरतालिका-MSRLM

 • प्रभाग समन्वयक प्रश्नपत्रिका, उत्तरतालिका व सूचना

 • प्रशासन सहाय्यक प्रश्नपत्रिका, उत्तरतालिका व सूचना

 • लेखापाल प्रश्नपत्रिका, उत्तरतालिका व सूचना

 • सुचना-पदभरती-दि.21.05.2017-MSRLM

 • वैद्यकिय अधिकारी,गट(अ)पदभरती-2017

 • विनंती बदल्या-लघुपाटबंधारे विभाग

 • प्रशासकिय बदल्या-आरोग्य विभाग

 • विनंती बदल्या-आरोग्य विभाग

 • बदली समुपदेशन शुध्दीपत्रक

 • प्रशासकिय बदल्या साप्रवि-2017

 • विनंती बदल्या साप्रवि-2017

 • वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी2017-कृषी विभाग

 • सर्व पदांसाठीचे सुधारीत प्रवेशपत्रक MSRLM

 • प्रभाग समन्वयक-वेळापत्रक व प्रवेशपत्रक MSRLM

 • सहाय्यक कर्मचारी-वेळापत्रक व प्रवेशपत्रक MSRLM

 • वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी2017-म.बा.वि.विभाग

 • वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी2017-वित्त विभाग

 • वास्तव्य जेष्ठता यादी2017-पशुसंवर्धन विभाग

 • वास्तव्य जेष्ठता यादी2017-बांधकाम विभाग

 • वास्तव्य जेष्ठता यादी2017-ग्रा.पा.पु-1

 • वास्तव्य जेष्ठता यादी2017-ग्रा.पा.पु-2

 • कार्यालयिन निरुपयोगी साहीत्य लिलाव

 • ता.वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017-ल.पा.विभाग

 • ता.वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017-पशुसंवर्धन विभाग

 • ता.वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017-ग्रा.पा.पु विभाग

 • ता.वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017-बांधकाम विभाग

 • ता.वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017-आरोग्य विभाग

 • ता.वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017-वित्त विभाग

 • ता.वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017-म.व बा.विकास विभाग

 • ता.वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017-सामान्य प्रशासन विभाग


 • ग्रा.प. कर्मचारी-सेवाजेष्ठता यादी सप्टेंबर- 2016 अखेर

 • पर्यटनातुन स्वयंरोजगार योजना...

 • जिल्हा परिषद निवडणुक मतदार यादी

 • सिगारेट व इतर तंबाखुजन्‍य उत्‍पादने (COPTA)2003

 • रौप्य महोत्सव- प्रसिध्‍दीपत्रक

 • रौप्य महोत्सव-स्थूल नियोजन

 • रौप्य महोत्सव- नियोजन

 • रौप्य महोत्सव- परिशिष्टे

 • ग्रामसेवक/ग्रा.वि.अ./वि.अ.सेवा जेष्ठता सुची 2016

 • ग्रामपंचायत कर्मचारी-सेवाजेष्ठता यादी मार्च 2016

 • रौप्य महोत्सव-(नामनिर्देशनाचा नमुना)

 • शिक्षकांच्या पाल्यांसाठी आर्थिक मदत

 • सिंधुदुर्ग जिल्हयातील रक्तदात्यांची माहिती

 • विषय समिती सदस्य-जि.प. सिंधुदुर्ग

 • ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग

 • पशुसंवर्ध विभाग- योजना

 •        
  सिंधुदुर्ग हा सागरतटीय जिल्हा आहे. पर्यटन, मासेमारी, आंबा, काजू, फणस हे येथील प्रमुख व्यवसाय आहेत. सिंधुदुर्ग हा महाराष्ट्रातील सगळ्यात जास्त (३७) किल्ले असणारा तसेच सर्व प्रकारचे म्हणजे जलदुर्ग, गिरिदुर्ग व भुईकोट किल्ले असणारा एकमेव जिल्हा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना १९८१ साली झाली. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आधी रत्नागिरी जिल्ह्याचा भाग होता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच नाव सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरून ठेवण्यात आलं. १९९९ साली सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला १२१ कि. मी. चा समुद्र किनारा लाभला आहे. प्रमुख मासेमारी बंदरे (८) - विजयदुर्ग, देवगड, आचार, मालवण, सर्जेकोट, कोचरा, वेंगुर्ला आणि शिरोडा. मच्छिमार लोकसंख्या - २५३६५ उत्पादन - १९२७३ मे. ट. मच्छिमार सहकारी संस्था - ३४ (एकूण सभासद १४२१६)