निवडणूक आचारसंहिता असल्यामुळे दिनांक २०/०३/२०२४ रोजी आयोजित सर्व संवर्ग मधील पात्र उमेदवार यांची कागदपत्र पडताळणी रद्द करण्यात आलेली आहे. पुढील तारीख अलाहिदा कळविणेत येईल याची नोंद घ्यावी.
       जिल्हा परिषदे विषयी        
       लोकसेवा हक्क अधिनियम
       मान्यवर                          
       पदाधिकारी व सदस्य        
       सूची                                
       सार्वजनिक सुट्ट्या              
       अंदाजपत्रक                    
       ई-निविदा                         
       नाविन्यपुर्ण उपक्रम            
       नागरिकांची सनद        
       शासन निर्णय                    
       विभाग व योजना                    
भरती परीक्षा निकाल

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघु पाटबंधारे)


कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)


औषध निमार्ण अधिकारी


वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)


पशुधन पर्यवेक्षक


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ


तारतंत्री


कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)


वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)


आरोग्य पर्यवेक्षक


विस्तार अधिकारी (कृषी)


कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)सर्व निकाल पहा
              
    © हे जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग (zpsindhudurg.maharashtra.gov.in) अधिकृत संकेतस्थळ आहे.   सर्व अधिकार राखीव. Web Counter
 
 
Develop & Design By : Ms.Yashashri Mayekar, C.
ZP Sindhudurg Co-ordinator: Mr.Suyog Dixit, Mr. Mahesh Chavan
ABOUT SSL CERTIFICATES