मागे मोती तलाव- सावंतवाडी
             


        सावंतवाडी शहराच्या मधोमध सुंदर मोती तलाव आहे. संध्याकाळच्या सुंदर रोषणाईत हा तलाव आणखीच खुलुन दिसतो. संस्थानाच्या काळात 1874 मध्ये मोती तलावाची निर्मिती झाली. राजवाड्यासमोरील 31 एकराच्या परिसरात धरण बांधण्यात आले. चारी बाजुंनी भक्कम दगडांनी बांधकाम करण्यात आले. पाणी ठेवण्यासाठी मुशी ठेवण्यात आल्या. अशाप्रकारे मोती तलावाची निर्मिती झाली. त्याचबरोबर लगतच्या बाजारपेठेलाही भेट देऊन वेळ घालवता येतो.
        मागे