छायाचित्र दालन

यशवंत पंचायत राज 2018-2019 महाराष्ट्र राज्य पारितोषिक वितरण
यशवंत पंचायत राज पुरस्कार यशवंत पंचायत राज पुरस्कार यशवंत पंचायत राज पुरस्कार Samudra यशवंत पंचायत राज पुरस्कार यशवंत पंचायत राज पुरस्कार यशवंत पंचायत राज पुरस्कार यशवंत पंचायत राज पुरस्कार
यशवंत पंचायत राज पुरस्कार यशवंत पंचायत राज पुरस्कार यशवंत पंचायत राज पुरस्कार
जिल्हा परिषद , सिंधुदुर्ग
यशवंत पंचायत राज पुरस्कार 2018-2019 जिल्हा परिषद , सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद , सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद , सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद , सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद , सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद , सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद , सिंधुदुर्ग
वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020
वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020 वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020 वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020 वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020 वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020 वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020 वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020 वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020
वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020 वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020 वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020 वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020 वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020 वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020 वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020 वार्षिक क्रिडा महोत्सव सन 2019-2020
वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020
वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020 वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020 वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020 वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020 वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020 वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020 वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020 वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020
वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020 वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020 वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020 वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020 वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020 वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020 वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020 वार्षिक स्नेहसंभेलन व पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सन 2019-2020
माझे कुटुंब माझी जबाबदारी- दिनांक 15 सप्टेंबर 2020 ते 25 ऑक्टोबर 2020
यशवंत पंचायत राज पुरस्कार 2018-2019 माझे कुटुंब माझी जबाबदारी यशवंत पंचायत राज पुरस्कार 2018-2019 यशवंत पंचायत राज पुरस्कार 2018-2019 यशवंत पंचायत राज पुरस्कार 2018-2019 यशवंत पंचायत राज पुरस्कार 2018-2019 यशवंत पंचायत राज पुरस्कार 2018-2019 यशवंत पंचायत राज पुरस्कार 2018-2019
माझे कुटुंब माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी
माझे कुटुंब माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी