पंचायती राज

बळवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 1957 साली त्रिस्तरीय पंचायती राज पध्दतीची शिफारस केली आणि त्यानुसार पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पंचायत राज पध्दतीचे शुभारंभ राजस्थानमध्ये 2 ऑक्टोबर 1959 रोजी केले. महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या कायदा, 1961 स्थापन केला आणि कायद्यानुसार 1 मे 1962 रोजी त्रिस्तरीय पंचायत राज पध्दतीचा अंगिकार केला.

 

जिल्हा स्तर - पदाधिकारी
अध्यक्ष
|
उपाध्यक्ष
|
बांधकाम व वित्त
समिती सभापती
शिक्षण व आरोग्य
समिती सभापती
महिला व बालविकास
समिती सभापती
समाज कल्याण
समिती सभापती
|
स्थायी समिती
अर्थ समिती
शिक्षण समिती
जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती
आरोग्य समिती
बांधकाम समिती
कृषी समिती
पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
समाज कल्याण समिती
महिला व बालविकास समिती