महत्वाची संकेत स्थळे            बदल्या / नविन भरती / सुचना         महत्वाची माहिती   

 • दि.01/08/21 ते17/02/21कालावधीत प्राप्त अर्ज उमेदवारांची पात्र/अपात्र यादी

 • विज्ञान केंद्र उभारणे-निविदा पत्रक

 • CHO- प्रवेशपरिक्षापश्चात समुपदेशन

 • समाजकल्याण विभाग-दरपत्रक सुचना

 • NHM-923-पदभरती जाहीरात

 • ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण देणे-फेरदरपत्रक

 • फॅशन डिजाईनिंग प्रशिक्षण-फेरदरपत्रक

 • फळ प्रक्रिया प्रशिक्षण देणे-दरपत्रक

 • ब्युटीपार्लर प्रशिक्षण देणे-दरपत्रक

 • फॅशन डिजाईनिंग प्रशिक्षण-दरपत्रक

 • शिक्षक सेवाजेष्ठता सुची-शिक्ष्रण(प्रा)

 • नाविन्यपुर्ण विज्ञानकेंद्र उभारणी निवीदा-शिक्ष्रण(प्रा)

 • नाविन्यपुर्ण विज्ञान केंद्र उभारणे निविदा

 • समुदाय आरोग्य अधिकारी बॅच-3(20-21)समुपदेशन

 • दरपत्रक-Agriculture-वाहन भाडेतत्वावर घेणे

 • दरपत्रक-RGSA-प्रशिक्षण कार्यक्रम

 • दरपत्रक-उपअभियंता(यांत्रिकी)

 • NHM-समुदाय आरोग्य अधिकारी पंदाची प्रवेश परिक्षा सुचना

 • अनुकंपातत्वावर नियुक्तीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवरांनी उपस्थित राहणेबाबत

 • अनुकंपातत्वावर नियुक्तीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवरांची प्रतिक्षासुची दि.05-20-2020 अखेर

 • Final Merrit LIst Under COVID 19 Mo, LT. SN and ANM

 • MSRLM-दरपत्रक

 • कोविड-19 पदभरती स्टाफ नर्स अंतिम गुणांकन सुची

 • कोविड-19 पदभरती विविध पदांची गुणांकन सुची

 • वि.अ.(शिक्षण)-अंतिम सेवाजेष्ठता यादी

 • प्रारुप किनारा व्यवस्थापन आराखडा जनसुनावणी सुचना

 • कोविड-19 अंतर्गत पदभरती-2

 • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान-Covid 19 पदभरती अंतिम गुणांकन यादी

 • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान-Covid Marking list for Post of MO ECG SN ANM


 • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान-पदांची अंतिम गुणांकन यादी


 • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान- पदांची निवड व प्रतीक्षा यादी


 • कोविड-19 अंतर्गत पदभरती

 • NHM-923-पदभरती जाहिरात-

 • माझे कुटुंब माझी जबाबदारी-शालेय विद्यार्थी स्पर्धा-शुध्दीपत्रक

 • माझे कुटुंब माझी जबाबदारी-शालेय विद्यार्थी स्पर्धा

 • माझे कुटुंब माझी जबाबदारी पथनाटय

 • जिल्हा परिषद ई-गव्हर्नंस सिस्टिम


 • वार्षिक लेखा 2018-19(जमा)

 • वार्षिक लेखा 2018-19(खर्च)

 • सेवानिवृत्त कर्मचारी यादी-2020-2022

 • पशुसंवर्धन विभाग- योजना

 •        
  सिंधुदुर्ग हा सागरतटीय जिल्हा आहे. पर्यटन, मासेमारी, आंबा, काजू, फणस हे येथील प्रमुख व्यवसाय आहेत. सिंधुदुर्ग हा महाराष्ट्रातील सगळ्यात जास्त (३७) किल्ले असणारा तसेच सर्व प्रकारचे म्हणजे जलदुर्ग, गिरिदुर्ग व भुईकोट किल्ले असणारा एकमेव जिल्हा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना १९८१ साली झाली. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आधी रत्नागिरी जिल्ह्याचा भाग होता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच नाव सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरून ठेवण्यात आलं. १९९९ साली सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला १२१ कि. मी. चा समुद्र किनारा लाभला आहे. प्रमुख मासेमारी बंदरे (८) - विजयदुर्ग, देवगड, आचार, मालवण, सर्जेकोट, कोचरा, वेंगुर्ला आणि शिरोडा. मच्छिमार लोकसंख्या - २५३६५ उत्पादन - १९२७३ मे. ट. मच्छिमार सहकारी संस्था - ३४ (एकूण सभासद १४२१६)